سفارش تبلیغ
صبا ویژن

2OG


نوشته شده در یادداشت ثابت - یکشنبه 94/5/26ساعت 2:7 عصر توسط شایان| نظرات ( ) |


نوشته شده در پنج شنبه 94/5/29ساعت 10:44 صبح توسط شایان| نظرات ( ) |


نوشته شده در پنج شنبه 94/5/29ساعت 10:41 صبح توسط شایان| نظرات ( ) |

دِلـَـــــمــ ؛
 گـ ـاهے میــگیـــ ـرَد........ !
 گـ ـاهے میــ ـسوزَد !
 و حَتے گــ ـاهے ،
گــ ـاهے 
نـَ ـه خِیــلے وَقتـــ هـ ـا میـــ ـشِکَند !
 امــ ـا هَنـــــ ـوز مے تَپـــَـ ـد . . .


نوشته شده در یکشنبه 94/5/25ساعت 2:9 عصر توسط شایان| نظرات ( ) |